beestige opening.jpg IMG_0812-2.JPG JD1.jpg _57A7031.jpg D1 foto 2016.jpg unnamed-7.jpg
Mijn Team
Junioren
Zaalhockey
Senioren
Afgelaste Wedstrijden
Totaal: 0 thuiswedstrijd(en) en 0 uitwedstrijd(en) afgelast

Opzeggen

Ieder jaar wordt de club geconfronteerd met leden die te laat opzeggen of een verzoek indienen voor restitutie van betaalde contributie. Het bestuur probeert die zaken zoveel mogelijk op hun merites te beoordelen, maar door de omvang van de verzoeken is ze genoodzaakt het beleid dat zij toepast tot op zekere hoogte te standaardiseren en te objectiveren. Hieronder treffen jullie het beleid aan dat wordt toegepast, deels verankerd in de statuten. 

Opzeggen

Het verenigingsjaar loopt van 1 augustus van enig jaar tot en met 31 juli van het jaar daarop.

Opzeggingen door het lid dienen plaats te vinden uiterlijk twee maanden voor het einde van het verenigingsjaar, derhalve uiterlijk vóór 1 juni van enig jaar. 

Junioren let op: in verband met de teamsamenstelling van de junioren die al in mei plaatsvindt, dienen junioren op te zeggen uiterlijk vóór 1 mei van enig jaar.
 
Opzegging dient elektronisch plaats te vinden bij het ledensecretariaat.
 

Voor senioren: [email protected]
 
Voor junioren: [email protected]
 
Vermeld bij de opzegging het team, reden van opzeggen en of je op een later tijdstip weer lid wilt worden. Van de opzegging ontvang je een bevestiging. 

Zonder deze bevestiging heeft de opzegging het ledensecretariaat niet bereikt en is deze niet geldig. 
 
Opzegging kan niet bij iemand anders plaatsvinden, zoals bijvoorbeeld een coach, trainer of technisch manager plaatsvinden. 
 
Met ingang van seizoen 2015-2016 is het niet meer mogelijk om voorwaardelijk op te zeggen.
 
Weet je niet zeker of je volgend seizoen wel lid kan blijven  (i.v.m. studie, stage, verhuizing, eindexamen, etc.) neem dan contact op met het  betreffende ledensecretariaat  voor 1 juni (voor senioren) respectievelijk voor 1 mei (voor junioren) en overleg over de situatie. Er kan dan dispensatie worden verkregen. Dat kan alleen als het verzoek tot dispensatie voor de genoemde data is gedaan en het is verkregen. 

Indien opzegging als gevolg van overmacht te laat plaatsvindt, dan kan het bestuur besluiten dat het lidmaatschap toch eindigt, eventueel tegen betaling van een afkoopbedrag. Als overmacht kan alleen worden aangeduid een acute, objectieve, persoonlijke omstandigheid die is opgekomen in de periode tussen de uiterlijke opzegdatum en het einde van het verenigingsjaar. Het overstappen naar een andere vereniging kwalificeert niet als overmacht. 

Indien je opzegt, maar later toch weer besluit lid te worden, dan kan het zijn dat je op een wachtlijst wordt geplaatst. Dat heeft te maken met het feit dat de club gestaag groeit en de capaciteit voor aanname van nieuwe leden steeds kleiner wordt. 

Verzoeken restitutie 
 
HC AMVJ ontvangt regelmatig een verzoek om restitutie van contributie omdat een lid door bijvoorbeeld blessure, zwangerschap, verhuizing of anderszins een deel van het seizoen niet kan spelen. Er bestaat geen recht op restitutie. Alle verzoeken worden beoordeeld door het bestuur.
 
Er bestaat slechts een restitutieregeling/beleid voor verzoeken tot restitutie voor zover deze zijn ingediend tussen 1 augustus van enig jaar tot 1 februari van het volgend jaar. Verzoeken die daarna worden gedaan komen niet voor restitutie in aanmerking. Inschrijfgeld wordt nooit terugbetaald. 
 
Verzoeken om restitutie van contributie jaar dienen gedocumenteerd te worden gedaan, bij gebreke waarvan zij niet in behandeling worden genomen. Verzoeken om teruggave van contributie wegens een blessure of zwangerschap worden zonder doktersverklaring niet in behandeling genomen. Indien het verzoek op andere gronden wordt gedaan, dan moet daarvan ook bewijs worden overgelegd.
 
Alle verzoeken dienen te worden ingediend bij het desbetreffende ledensecretariaat ([email protected] of [email protected]). Verzoeken om restitutie kunnen niet bij iemand anders plaatsvinden zoals bijvoorbeeld een coach, trainer of technisch manager. 
 
Verzoeken tot restitutie gedaan tussen 1 augustus en 1 december van enig verenigingsjaar leiden bij gegrondheid tot restitutie van maximaal 40% van de contributie (inclusief selectietoeslag indien van toepassing). 
 
Verzoeken tot restitutie gedaan tussen 1 december en 1 februari van enige verenigingsjaar leiden tot restitutie van maximaal 25% van de contributie (inclusief selectietoeslag indien van toepassing).
 
Door een verzoek om restitutie eindigt het lidmaatschap niet. Een lid kan niet twee achtereenvolgende jaren aanspraak maken op de restitutieregeling. 
 
 
27-4  Koningsdag
28-4  inhaalweekend
29-4  Play offs Hoofdklasse Dames
30-4  GEEN JEUGDtrainingen ivm meivakantie
7-5  Jeugdtrainingen start
13-5  DAMES1 UIT VVV
13-5  Heren1 uit tegen Overbos