_57A7031.jpg IMG_0812-2.JPG beestige opening.jpg unnamed-7.jpg D1 foto 2016.jpg JD1.jpg
Mijn Team
Junioren
Zaalhockey
Senioren
Afgelaste Wedstrijden
Totaal: 0 thuiswedstrijd(en) en 0 uitwedstrijd(en) afgelast

lidmaatschap_algemeneinfo

Algemene voorwaarden:

De Algemene voorwaarden in pdf.

Algemene voorwaarden
Ieder lid dient zich van de Algemene voorwaarden op de hoogte te stellen

Aanmelden
Het aanmelden gaat uitsluitend via onze site, zie het Aanmeldformulier. Zo worden de juiste gegevens meteen opgenomen in onze database. Dit scheelt je/u en onze club een hoop tijd en beperkt de kans op fouten.

Let op: Nieuwe leden zijn verplicht ons te machtigen voor automatische incasso. Voor meer informatie zie onderaan deze pagina. NB: Niet volledig ingevulde formulieren worden uit de database verwijderd! 

Looptijd lidmaatschap
Het verenigingsjaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli. Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd, tenzij er schriftelijk (per e-mail) bij het ledensecretariaat is opgezegd vóór 1 juni van het lopende seizoen.
 
Ledensecretaris senioren: Jiska Metternich

Ledensecretaris junioren: Annemiek Heijnen
 
Vanwege de nieuwe indelingen horen we van de jeugdleden graag voor 1 mei of kinderen stoppen. Bij een te late of tussentijdse opzegging is de volledige contributie voor het gehele verenigingsjaar verschuldigd, tenzij er een dwingende reden is. Dit is ter beoordeling van het Bestuur.

Inschrijven kan vanaf 5 jarige leeftijd
HC AMVJ accepteert leden vanaf 5 jaar. Vanaf 7 jaar (peildatum 1 oktober) mogen de kinderen deelnemen aan de officiële competitie. Voor 5/6-jarigen zijn er trainingen en worden er onderlinge wedstrijdjes en uitwisselingen met omliggende verenigingen georganiseerd. Onze 5/6-jarigen worden Indiaantjes genoemd.

Tenue
Het dragen van het officiële AMVJ tenue tijdens wedstrijden is verplicht. Dit kan aangeschaft worden bij Special Sports - Hockeyworld in Amstelveen.

Scheidsrechterskaart vanaf 16 jaar
Leden zonder geldige scheidsrechterskaart betalen bij de start van het seizoen €50,00 boete en zijn verplicht om deel te nemen aan de eerstvolgende scheidsrechtercursus. Nieuwe leden ontvangen dit bedrag (evt. met aftrek van de kosten van de cursus) retour, indien de kaart voor de winterstop behaald wordt.

Vrijwilligers
HC AMVJ verwacht van al haar leden een actieve en vrijwillige bijdrage bij diverse taken en werkzaamheden die gedaan moeten worden om de club draaiende te houden.

Huisregels

Voor het clubhuis en de sportvelden gelden de huisregels van onze overkoepelende stichting AMVJ Sportcentrum (voorheen BSC/Buitensportcentrum). Ieder lid verplicht zich hiervan op de hoogte te stellen en zich aan deze huisregels te houden.

Restitutie bij blessures
AMVJ ontvangt regelmatig een verzoek om restitutie van contributie omdat een lid door bijvoorbeeld blessure of zwangerschap een deel van het seizoen niet kan spelen. We willen een ieder die dit aangaat erop wijzen dat de club hier niet verantwoordelijk voor is en wij geen restitutieregeling kennen. Slechts bij hoge uitzondering kan van deze regel worden afgeweken. Dit is ter beoordeling van het Bestuur.

Verzekeringen
De KNHB heeft voor haar verenigingen een collectieve aansprakelijkheidsverzekering en ongevallenverzekering afgesloten. HC AMVJ gaat hier ook in mee. Deze verzekering treedt in werking als er geen beroep kan worden gedaan op de eigen zorgverzekering. Vanaf 1 januari lopen deze verzekeringen bij Interpolis.
Meer nformatie over beide verzekeringen vindt u op de volgende pagina;

  
Conflicterende verplichtingen
Het is niet toegestaan als lid van HC AMVJ conflicterende (financiële) verplichtingen aan te gaan of te hebben bij een andere hockeyclub.

Informatie doorlopende SEPA machtiging
Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden geeft u toestemming aan H.C. AMVJ (Aanloop 4, Amstelveen) om: 
 
  • doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en;
  • uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van H.C. AMVJ.
NAW gegevens correct 
U bevestigt eveneens dat u uw naam, adres, woonplaats en bankrekeningnummer juist hebt ingevoerd in ons ledensysteem.

Informatie SEPA incasso:
Incassant ID: NL49ZZZ405327540000
Kenmerk: Contributie
 
 
22-5  Voorlichtingsavond 8E naar D
25-5  Laatste competitiedag JR
25-5  C/D feest
29-5  Materialen inleveren F
1-6  Hockeyschool oefenwedstrijden
1-6  Materialen inleveren JR ABCDE
2-6  Laatste competitiedag SR