jongenshockey-siteheaderV3.jpg 5D207589-5590-4E88-8D58-FDD7C330FF3E.jpeg 9C222782-A9F0-48F2-A8C6-00058DFCD79C.jpeg 367C6B54-12A7-4023-AB22-113BB6946A34.jpeg 076B332A-E501-4779-9428-9B588867533B.jpeg 6E517665-06FE-4FB0-9261-E5F277DAC770.jpeg
Mijn Team
Junioren
Zaalhockey
Senioren
Afgelaste Wedstrijden
Totaal: 0 thuiswedstrijd(en) en 1 uitwedstrijd(en) afgelast

zondag 22 mei 2022
Tijd T/U Team Tegen team
12:25 Uit Dames 15 THC Hurley D15

Sportiviteit & Respect

Sportiviteit
AMVJ vindt sportiviteit, respect voor elkaar, respect voor de omgeving én onderlinge betrokkenheid erg belangrijk. Er is plaats voor individueel plezier in de sport én voor de ambitie om te presteren. Beide horen bij AMVJ.


 
Om dit clubkarakter te bewaken zijn gedragsregels opgesteld, die samen een gedragscode vormen: deze code maakt duidelijk welk gedrag wél en welk gedrag niet gewenst is. De gedragscode geldt voor iedereen: voor spelers, trainers en coaches, voor ouders en andere toeschouwers, voor coördinatoren en voor alle anderen die bij HC AMVJ een rol vervullen.
 
Neem de tijd om de code te lezen, houd ‘m in het achterhoofd en schroom niet om anderen er op te wijzen. Zo werken we samen aan een club waar iedereen zich thuis voelt.
 
Respect voor elkaar
De boodschap is niet zo ingewikkeld. Iedereen weet wel hoe hij of zij zich in het dagelijks leven hoort te gedragen. Op het werk, op school, in het openbaar en thuis. We doen het niet altijd, maar we kennen de regels van het spel. Op de club werkt het niet anders.

Ieder clublid of bezoeker
Gedraag je fatsoenlijk in het veld, langs de lijn, in het clubhuis én bij de clubs waar je te gast bent; kom je afspraken na, tijdens wedstrijden, op de training, als je moet fluiten en anderszins. Schelden, vloeken, pesten, intimideren of ander grensoverschrijdend gedrag wordt niet getolereerd.
 

Team
Wees een team, samen met je coach(es) en je trainer(s).
Sluit geen teamgenoten buiten en waardeer ieders positieve kanten.
Zorg voor een open sfeer waarin je elkaar kunt aanspreken op gedrag en waarin je elkaar kunt stimuleren. 
Coach en trainer
Maak duidelijke afspraken en houd jezelf en de teamleden daar aan.
Geef ieder aandacht en behandel de spelers gelijkwaardig.
Draag bij aan een positieve sfeer met complimenten voor inzet, prestatie en prettige houding. Accepteer geen onsportief of grensoverschrijdend gedrag.
Wees bij een thuiswedstrijd gastvrij naar de tegenpartij.

 

Supporter
Moedig op een positieve manier aan, respecteer beslissingen van de scheidsrechter, onthoud je tijdens de wedstrijden van (hoorbaar) commentaar op scheidsrechter of coach.

 

Scheidsrechter
Wees de baas in het veld, met respect voor alle spelers. Wees onpartijdig.
Wijs supporters zo nodig terecht, maar doe dat op een fatsoenlijke manier.
Stimuleer fair play. Weten hoe een topscheidsrechter dat doet? Kijk hieronder! 

 

Bestuur en commissies
Houd altijd voor ogen dat ieder clublid gelijkwaardig is als het gaat om speelplezier en veiligheid. Voorkom (de schijn van) voorkeur of partijdigheid als het gaat om keuzes t.b.v. de prestatie-ambities van de club. Draag zorg voor een open communicatie: wees transparant in clubregels en –procedures en sta open voor kritiek en suggesties.
Licht een beslissing toe, als de aanvoerder van een team daarom vraagt, zonder daarbij in de verdediging te schieten.
 

Respect voor ieders taak en functie
(of ... de scheidsrechter heeft altijd gelijk)

 
Niemand heeft altijd gelijk en je kunt over alles discussiëren. Maar ten behoeve van een werkbare situatie, houden we ons aan de regels en leggen we ons neer bij beslissingen die genomen worden door mensen die het op dat moment voor het zeggen hebben. Bedenk dat de meesten binnen de club onbetaald en in hun vrije tijd hun taken vervullen. Bij werkelijke dwalingen of ernstig onrecht kan je hier altijd achteraf via de daartoe geëigende wegen op terugkomen.
 • In de wedstrijd heeft de scheidsrechter het voor het zeggen; de teamspelers respecteren zijn/haar beslissing en ook de supporters onthouden zich van commentaar!
 • Tijdens de wedstrijd beslist de coach over de spelstrategie (en zal dat meestal in samenspraak met het team doen). De teamspelers volgen de aanwijzingen van de coach op.
 • Tijdens de training bepaalt de trainer welke oefeningen er worden gedaan (en zal dat meestal in samenspraak met het team doen) en is altijd bereid uit te leggen waarvoor deze oefeningen dienen.
 • Het bestuur bepaalt de regels van de club. Organisatie en procedures vallen onder haar verantwoordelijkheid (evt. gedelegeerd naar commissies en/of coördinatoren).
Zorg voor je omgeving
(of … opgeruimd staat netjes)

Het clubhuis en de velden zijn van alle AMVJ-sporten. Laten we er samen goed voor zorgen. Een opgeruimde omgeving zorgt voor een opgeruimde sfeer!
 • Ga zorgvuldig en netjes om met spullen van de club en van anderen;
 • geen ruw gebruik
 • breng terug wat je leent
 • meld als er iets kapot is
 • Ruim overal je eigen afval op, vraag anderen dat ook te doen en wees niet bang om een keer extra te lopen.
 • Achtergelaten eigendommen? Breng ze naar de wedstrijdtafel of naar het clubhuis.
 • Auto’s en fietsen? Gebruik het terrein met beleid en parkeer op de daartoe bestemde plekken
 • Houd je hond aan de lijn. Ruim zelf eventuele uitwerpselen op en zorg dat je hond niemand tot last is.
 
 
4-4  Vervanging veld 1
21-5  Hockeyschool instuifwedstrijden r...
26-5  Hemelvaartdag (geen training)
1-6  Deadline opzeggen lidmaatschap SR
5-6  Pinksteren
11-6  Hockeyschool oefenronde 6
11-6  Inleveren F materialen